Kontakt

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Koło Powiatowe w Olkuszu.
ul. Kapitana Hardego 11A
32-300 Olkusz

Tel. (32) 757 82 34
E-mail: pznolkusz@o2.pl

Siedziba biura, (budynek Szkoły Podstawowej nr 3)

Biuro czynne jest we wtoreki w godz. 15:00 – 17:00.

nr. KRS 0000088851
NIP 676-11-74-538,
REGON 357103108

Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK

 Nr konta: 41 1090 2590 0000 0001 3064 4873