O nas

Jesteśmy największą organizacją w Polsce zrzeszającą osoby niewidome oraz słabowidzące działającą na ich rzecz. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Uczymy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy, i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających. funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie.
W czerwcu 1951 r. odbył się zjazd zjednoczeniowy, na którym dochodzi do połączenia dwóch odrębnych stowarzyszeń Związku Pracowników Niewidomych RP i Związku Ociemniałych Żołnierzy w nową ogólnopolską organizację pod nazwą Polski Związek Niewidomych. Zgodnie ze statutem członkiem Związku mogła zostać każda osoba legitymująca się inwalidztwem pierwszej lub drugiej grupy z tytułu utraty wzroku. Dzieci do lat osiemnastu uzyskiwały status członka podopiecznego.

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Koło Powiatowe w Olkuszu
ul. Kapitana Hardego 11A
32-300 Olkusz
KRS: 0000088851
NIP 676-11-74-538,
REGON 357103108
Tel. (32) 757 82 34
E-mail: pznolkusz@o2.pl
www.pznolkusz.org.pl

Polski Związek Niewidomych jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada statut określający cele działalności, zasady funkcjonowania i sposób zarządzania.
Obszarem działalności obejmuj całe terytorium Rzeczypospolitej. Podstawową jednostką jest koło działające na terenie jednego lub kilku powiatów. Obecnie jest ich 362 w Polsce. Na ziemi olkuskiej koło istnieje od 1950 roku.
– Pierwszym Prezesem Koła w Olkuszu był Jan Skoczek – wspomina Ludwik Cyroń były prezes PZN Olkusz – Potem przewodniczył Łakomski Roman, jeszcze był Władek Cygan ale krótko. Od 1980 r. to ja mam zaszczyt piastować stanowisko Prezesa Koła. Początki były ciężkie, ludzi wyciągaliśmy z domów, to za dużo powiedziane, rodziny chowały takich niewidomych z dala od świata. Organizowaliśmy loterie po jarmarkach, festynach, a dochód dzieliliśmy wśród najbardziej potrzebujących. Nie było wtedy rent, to dopiero później. Jak ja nastałem było nieźle. Była Spółdzielnia Niewidomych w Olkuszu, ludzie mieli większy dostęp do książek na kasetach. Dostawali dotacje na magnetofony. No i laski były za darmo. Dziś bym nie potrafił działać w tych warunkach, nie ma świetlicy –ubolewa Ludwik – Często jeździłem do Chorzowa do Okręgu ludziom po zegarki, papier do Braille’a, czasopisma przychodziły za darmo, pociągi były darmowe. Dzisiaj nie ma gdzie przyjść zagrać w szachy, czy brydża to były dopiero zawody – śmieje się były Prezes. – Ludzie byli blisko siebie. Mieliśmy paru grajków, teraz koło też ma ale nie mają gdzie się podziać. Obecne biuro to jakaś klitka. Młodzi działacze dadzą radę byle związek w Olkuszu istniał i im się chciało. Po mnie był Szczepan Polkowski.
– Największym problemem podczas mojej osiemnastoletniej prezesury był problem lokalu. Kiedy w 1992 r. objąłem stanowisko prezesa koła PZN spółdzielni groziła likwidacja. Najpierw wyłączono nam ogrzewanie potem wodę i prąd – opowiada Polkowski. – Przez jakiś czas rezydowaliśmy w byłym Starostwie na Rynku, następnie na Piłsudskiego dopóki Starosta nam nie wypowiedział. Przez siedem miesięcy spotykaliśmy się po domach realizując zadania statutowe. Mimo trudności lokalowych duża determinacja oraz potrzeby pracy na rzecz środowiska doprowadziły do uzyskania lokalu w Szkole Podstawowej nr 3.
Nie jest to szczyt marzeń. Przykre, że jedna z najstarszych organizacji w powiecie nie ma siedziby na miarę jej potrzeb – zamartwia się były prezes. – Były też sukcesy. Kiedy z pracą zaczęło być krucho pojawił się nowy problem. Trzeba było przekonać lokalnych pracodawców do zatrudnienia niewidomych na rynku lokalnym. Za sukces uważam znalezienie miejsc pracy w Takcie czy piekarni. Dziś to nie działa, ale i czasy się zmieniły. Organizowaliśmy zabawy choinkowe dla dzieci. Niektóre dorastały razem ze mną – dumnie opowiada Polkowski – Ola i Sylwia w przyszłym roku zdają maturę. Było wiele fajnych imprez. Mam nadzieję, że moim następcom uda się zrealizować to czego mnie się nie udało.
Obecny zarząd PZN w Olkuszu pod kierownictwem Prezesa mgr Kazimierza Bajura z powodzeniem realizuje naznaczone cele przez poprzedników. Choć niestety problem lokalu nadal nie został rozwiązany –jak twierdzi prezes brak woli ze strony samorządu w tym temacie jest nie do przeskoczenia. -Ubolewa nad nie respektowaniem Ulg Ustawowych przez Prywatnych Przewoźników w transporcie zbiorowym nagminne łamanie prawa w stosunku do grup uprawnionych staje się codziennością.
Podstawowym zadaniem PZN jest rehabilitacja zawodowa i społeczna nowo ociemniałych. Członkowie kierowani są na kursy zawodowe dostosowane do ich nowej sytuacji. Są to kursy: obsługi komputera metodą bezwzrokową, językowe, zakładanie własnej działalności gospodarczej (florysta, designer, decoupagé), telemarketingu oraz kreowania własnego wizerunku. Osoby potrzebujące otrzymują pomoc od specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego oraz doradcy biznesowego. Część z nich kierowana jest na zajęcia z zakresu „czynności życia codziennego”, „orientacji przestrzennej w miejscu zamieszkania” W tym celu koło nawiązało ścisłą współpracę z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Zarządem Małopolskim PZN oraz Ośrodkiem Rehabilitacji i Szkolenia w Bydgoszczy.
Do tradycji koła należy Trzydniowy Rajd Olkuskich Niewidomych. Uczestnicy rajdu byli już na: Baraniej Górze, Trzech Koronach, Babiej Górze, Jaworzynie oraz Pilsku. W tym roku po raz dwunasty zamierzamy zdobyć kolejne szczyty być może rajd zawita na Turbacz. Organizowane są również rajdy jednodniowe na terenie małopolski. Członkowie koła regularnie korzystają z wyjść na basen w Olkuszu. Ogromną popularnością cieszą się wyjazdy na spektakle teatralne scen krakowskich i śląskich. Dzień Dziecka koło obchodzi na skałkach w Podlesicach.
Zarząd ściśle współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu. Działalność koła opiera się głównie na dobrej woli sponsorów, pracy wolontariuszy po przez współpracę z Centrum Wolontariatu w Olkuszu oraz środków pozyskanych w ramach konkursów. Jesteśmy zrzeszeni w Forum Organizacji Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Posiadamy swojego przedstawiciela w Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Olkuskiego. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów: Asystentów osób niepełnosprawnych, Trenera zatrudnienia wspieranego, Asystenta osób starszych. Dzięki współpracy z MOWES w Chrzanowie w swoich szeregach mamy Menadżera Ekonomii Społecznej, przystąpiliśmy do projektu Małopolska sieć dialogu obywatelskiego gzie wspólnie z innymi organizacjami z małopolski tworzymy Federację. Pracujemy również na rzecz środowiska nas otaczającego poprzez prowadzenie Warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat niepełnosprawności.
Członkowie koła są również aktywni pod względem sportowym. Oto ich dorobek od początku działalności koła w różnych dyscyplinach sportowych:
1983r. – Helena Leja – Mistrzostwa Europy – Lekka Atletyka: biegi 100, 400, 800m – srebro
1985r. – Helena Leja – Mistrzostwa Europy – Lekka Atletyka: biegi 100, 400, 800m – srebro
1988r. – Helena Leja – Para-olimpiada w Seulu – Lekka Atletyka: biegi 400m srebro 100m brąz
Szczepan Polkowski – Kilkukrotny Mistrz Polski w kręglach klasycznych, Medalista Mistrzostw Polski w kręglach typu Bowling, Medalista Mistrzostw Polski w kajakach płaskodennych, Kilkukrotny Uczestnik Mistrzostw Europy świata w kręglach klasycznych.
Jan Smoła – Kilkukrotny Mistrz Polski w Kajakach płaskodennych, Medalista Mistrzostw Polski w kręglach klasycznych, Kilkukrotny uczestnik Mistrzostw Europy Świata w kręglach klasycznych.
Danuta Odulińska – Kilkukrotna Mistrzyni Mistrzostw Polski w kajakach płaskodennych, Kilkukrotna Mistrzyni Polski w kręglach typu Bowling, Uczestniczka Mistrzostw Świata w Malezji 2011 r. Kręgle typu Bowling 7 miejsce.
Stanisław Oduliński – Kilkukrotny medalista mistrzostw Polski w kręglach typu Bowling
Uczestnik Mistrzostw Europy w Helsinkach 2010 r. kręgle typu Bowling – 9 miejsce.

Opracowała Anna Gałecka