Nasza aktywność

Niepełnosprawność bez tajemnic! Projekt PZN Koła Powiatowego w Olkuszu na finiszu!

Od kwietnia do końca czerwca 2015 r. z inicjatywy PZN Koła Powiatowego w Olkuszu gimnazjaliści III klas olkuskich placówek oświatowych mogą brać udział w „Warsztatach podnoszących świadomość społeczną na temat niepełnosprawności” finansowanych przez gminę Olkusz.

Celem bloku szkoleniowego prowadzonego przez prezes Koła Annę Gałecką jest uświadomienie młodym ludziom czym jest niepełnosprawność i jakie wyzwania stawia osobom dotkniętym różnym rodzajem dysfunkcji zdrowotnych.

Podczas warsztatów symulowane są sytuacje niepełnosprawności, w których uczniowie mają okazję zmierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności różnego stopnia. Dla każdego rodzaju schorzenia zostało przygotowanych kilka ćwiczeń pokazujących różnorodne trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych.

Bezwzrokowe poruszanie się po sali oraz posługiwanie się czujnikiem cieczy,czytanie tekstu z wykorzystaniem dowolnego symulatora wad wzroku, poznanie zasad pisma punktowego oraz elementów języka migowego, rysowanie obrazka bez pomocy rąk itp. to próba odtworzenia barier, które wynikają z ograniczeń, jakie stawia ludzki organizm.

Warsztaty są także okazją do sprawdzenia wiedzy gimnazjalistów na temat znajomości instytucji pomocowych działających na naszym terenie.

Młodzież nie zawsze wie, gdzie można zwrócić się, by uzyskać pomoc w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych takich jak np. wypadek czy choroba, które nierzadko prowadzą do kalectwa. Dlatego konieczna jest dalsza edukacja w tym zakresie.

Zarówno nauczyciele jak i młodzież zgodnie przyznają, że niewiedza jest główną przyczyną wycofania, obojętności i biernej postawy nie tylko wobec niepełnosprawności, ale wszystkiego, co nieznane.

Warsztaty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, stąd prośba ze strony placówek socjalno – wychowawczych z naszego terenu, by gościnnie warsztaty odbyły się także u nich.

„Oswoić niepełnosprawność, by lepiej ją rozumieć i skutecznie nieść pomoc nie szkodząc” to przesłanie, jaki i sam projekt warte są kontynuacji.

Zapraszamy do współpracy placówki oświatowe z sąsiednich gmin. Budujmy wspólnie społeczeństwo świadome różnic oraz inności, a przede wszystkim uczmy się wzajemnie tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych!

Marta Michoń