Komunikaty

Można się z nami kontaktować pod nr 32 757 82 34 czynny codziennie.

 

Szanowni Państwo.

Rozpoczynamy szkolenie z orientacji przestrzennej z projektu ASOS dla
osób powyżej 60 r.ż.
Z racji tego,że ilość miejsc jest ograniczona prosimy uprzejmie o
zgłaszanie chętnych pod nr tel.12 262 53 59.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Z wyrazami szacunku
Prezes PZN OM
Tomasz Koźmiński.

 

Szanowni Państwo.

Rozpoczynamy Aqua Aerobik z projektu ASOS dla osób powyżej 60 r.ż.
Z racji tego,że ilość miejsc jest ograniczona prosimy uprzejmie o
zgłaszanie chętnych pod nr tel.12 262 53 59.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Z wyrazami szacunku
Prezes PZN OM
Tomasz Koźmiński.

 

30-05-2019r. czwartek o godzinie 17:00  cykliczne spotykanie  na
wspólnym śpiewaniu w Klubie  „Przyjaźń”.
Serdecznie zapraszamy na  herbatę i ciastko.
Zarząd Koła PZN Olkusz.

 

Szanowni Państwo

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019”. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie.
Prosimy o udostępnienie i przekazywanie tej informacji osobom zainteresowanym.  Poniżej znajduje się link do opisu projektu na stronie fundacji. W załączeniu do wiadomości są wysłane też regulamin i ankieta uczestnika.

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzie lnosc-2019/

Z poważaniem,
Iuliia Borysenko

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olkuszu uprzejmie informuje,
że wzorem poprzednich lat
Powiat Olkuski kontynuuje w 2019 r.
realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON, skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

MODUŁ II – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

Obszar B – likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Zadania 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje dotyczące adresatów, którzy mogą skorzystać z dofinansowania w poszczególnych obszarach oraz wysokości kwot dofinansowania r udziału własnego dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl lub www.pcpr.olkusz.pl pod nazwą: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu. Aktywny samorząd w 2019 r.

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21

Nr tel. PCPR: 32 643 39 41 w. 18 lub 19.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

dla Modułu I – do31 sierpnia 2019 r.

dla Modułu II

do dnia 30 marca 2019 o (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018 – 2019)

do dnia 10 października 2619 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019 – 2020)

 

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę Niewidomych do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Zgłoszenia są już przyjmowane.

Pielgrzymka  odbędzie  się w dniach 13-14 września 2019 r. Zapisy potrwają
do  15 czerwca. Koszty organizacyjne wynoszą 10 złotych. Więcej szczegółów
znajdą Państwo na stronie www.dn.triuno.pl. Ruszyły zapisy Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę Niewidomych do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Zgłoszenia są już przyjmowane.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 13-14 września 2019 r. Zapisy potrwają do 15 czerwca. Koszty organizacyjne wynoszą 10 złotych. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.dn.triuno.pl

 

 

Kochani jak co roku zwracamy się do was z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.
Za każdą kwotę będziemy ogromnie wdzięczni.

Serdecznie dziękujemy naszym ofiarodawcom.
Zarząd PZN OM Koło Powiatowe w Olkuszu.

 

Z dnia : 26 czerwca  2018 w sprawie:  składek członkowskich od stycznia 2019

Zarząd Główny PZN na podstawie § 21 pkt.14),   uchwala co następuje:

Ustala się, że składka członkowska w PZN od stycznia 2019 roku wynosić będzie 50,00 zł w skali roku.

 

 

Muzyczne czwartki w Klubie Przyjaźń – ostatni czwartek miesiąca

 

Zajęcia na Basenie poniedziałki 17.00 zapraszamy po karnety do naszego biura.

 

Projekt Innowacji Społecznej pt. Aktywne uczestnictwo osób z dysfunkcją wzroku w interpretacji dziedzictwa.

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza osoby dorosłe niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie, którego celem jest zaangażowanie społeczne osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie na terenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza w Krakowie. Adresatami są osoby, które chciałyby rozwinąć swoje zainteresowania w obszarach dziedzictwa kulturowego, sztuki czy historii oraz pragnące zaangażować się w  rolę przewodnika po historycznym obiekcie, poznawanie zabytków i przekazywanie tej pasji zwiedzającym. Efektem zadania będzie wypracowanie modelu pozwalającego na czynne zaangażowanie się osób zależnych w prezentowanie dziedzictwa innym grupom społecznym.

Opis:

Projekt obejmuje przekazanie odpowiednich narzędzi umożliwiających indywidualne i osobiste zaangażowanie się osoby niewidomej i słabowidzącej w poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz wypracowanie unikatowych doświadczeń. Dzięki zdobytej wiedzy i własnym niepowtarzalnym interpretacjom zabytkowej przestrzeni osoba z niepełnosprawnością wzroku będzie mogła  zaangażować się w opowiedzenie historii miejsca i oprowadzanie zwiedzających. Taka forma aktywności społecznej w sposób znaczący wpłynie na niwelowanie barier psychologicznych czy podnoszenie własnej wartości przez osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy:

Grupę docelową stanowi 8 dorosłych osób niepełnosprawnych o różnym stopniu dysfunkcji wzroku w wieku 18-70 lat.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, które wezmą udział w projekcie mają możliwość:

– rozwijania własnych zainteresowań;

– aktywnego zaangażowania się w odbiór dziedzictwa kulturowego;

– zaprezentowania własnej, unikatowej interpretacji przestrzeni zabytkowej;

– alternatywnego spędzenia czasu, podczas którego wykonają czynności na rzecz innych osób zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych;

– sprawdzenia się w roli lidera wobec innych grup społecznych;

– przetestowania nowej formy zaangażowania społecznego.

Koordynacja projektu: Katarzyna Trojanowska, tel. 12 425 36 44 w. 153

Zgłoszenia prosimy przekazywać na adres: kasia@villa.org.pl oraz telefonicznie lub osobiście.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, ul. 28 lipca 1943 17 a, www.villa.org.pl

 

 

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”, powołana do istnienia przez pana Ryszarda Dziewę z Lublina, od kwietnia 2015 r. wydaje dwumiesięcznik Sześciopunkt, Magazyn Polskich Niewidomych. Czasopismo jest poświęcone sprawom naszego środowiska. Ukazuje się w wersji brajlowskiej, elektronicznej i w druku powiększonym.
Aby zaprenumerować czasopismo, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
505-953-460 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@swiatbrajla.org.pl
Prenumerata jest bezpłatna.
Warto również odwiedzić stronę internetową fundacji:
www.swiatbrajla.org.pl

 

Podatnik nie odpowie za PIT-37 sporządzony przez fiskusa