Zmiany kadrowe w Kole Powiatowym PZN w Olkuszu

W dniu 08-04-2019r o godzinie 15:20 w siedzibie Koła PZN OM w Olkuszu przy ul. Kpt. Hardego 11a odbyło się I posiedzenie nowego Zarządu Koła. Na posiedzeniu ustępujący Zarząd przekazał; dokumentacje Koła, loginy i hasła do poczty oraz strony internetowej Koła a także inne informacje pomocne w ustaleniu kompetencji Zarządu.

W dniu 08-04-2019r. Zarząd Koła PZN OM w Olkuszu podjął uchwałę o ukonstytuowaniu się w następującym składzie:

Prezes Zarządu-Roman Klich

Wice Prezes Zarządu – Helena Leja

Sekretarz – Skarbnik – Leszek Stefanowicz

Członek – Bogdan Siwiera